top of page
dehin-bruxelles.jpg

Ruime expertise

Advocatenkantoor DEHIN & Co volgde in 2015 de in 1999 opgerichte associatie DEHIN & BRÜLS op en zette de oorspronkelijke specialisatie voort.

 

Het kantoor bleef zich concentreren op alle aspecten van vastgoed- en bestuurszaken, terwijl het dezelfde waarden nastreefde.

 

In deze context heeft het kantoor een brede expertise ontwikkeld op het gebied van bestuursrecht, stedenbouw, milieu, lokale en regionale belastingen, overheidsopdrachten, burgerlijk vastgoedrecht.

Uitmuntendheid

Ons kantoor heeft een grote deskundigheid ontwikkeld op het vlak van administratieve procedures en geschillenbeslechting, zowel bij de opvolging van procedures voor de gunning van opdrachten, het verlenen van goedkeuringen of vergunningen op het gebied van stedenbouw, milieu, veiligheid of zelfs huur- en sociaaleconomische aangelegenheden, als in het kader van gerechtelijke procedures voor de Raad van State of voor de burgerlijke en strafrechtbanken.

 

In het licht van de evolutie van de wetgeving heeft het kantoor zich bijgeschoold op het gebied van administratieve geldboeten in al zijn fasen, met inbegrip van cassatie.

 

Op het vlak van burgerlijk recht staat het kantoor zijn cliënten bij in het onderhandelen en opstellen van specifieke clausules in de verschillende domeinen en helpt hen bij elke al dan niet betwiste juridische vraag, in verband met de uitvoering van projecten of bouwplaatsen, zowel openbaar als privé.

 

DEHIN & Co is een referentie voor het uitvoeren van een vastgoed- of industrieel project vanaf het ontwerp tot de realisatie ervan, met inbegrip van de garantieperiode, of om stipt op te treden bij een geschil dat tijdens de uitvoering ontstaat.

 

Daarnaast biedt het kantoor ook diensten die nuttig zijn voor elk van de  afzonderlijke domeinen. Dat kan gaan om bestuursrecht, milieurecht, vastgoedrecht en indirecte belastingen, zowel als eiser en als verweerder, als eigenaar of tegenstander van een vastgoed- of industrieel project, en als al dan niet succesvolle bieder bij een overheidsopdracht.

Onder leiding van Louis DEHIN helpt het team van DEHIN & Co u in een geest van uitmuntendheid bij deze specifieke materies in Wallonië (inclusief de Duitstalige Gemeenschap) en in Brussel.

 

Het team staat u bij in alle fasen van de uitwerking van uw projecten, uw onderhandelingen, verschijningen voor de administraties, de administratieve commissies of zelfs bij procedures voor de administratieve rechtbanken waaronder de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de bevoegde burgerlijke of strafrechtbanken, met inbegrip van fiscale en strafrechtelijke cassatie.

 

De associatie DEHIN & Co ondersteunt ook zijn cliënten in de Vlaamse Gemeenschap door samen te werken met drie advocatenkantoren van de OVB, die dezelfde waarden van uitmuntendheid delen.

Onze competenties

  • Bestuursrecht en bestuursrechtspraak

  • Milieurecht

  • Recht inzake overheidsopdrachten

  • Milieubelasting

  • Gemeentelijke en regionale belastingen

  • Aannemingsovereenkomsten

  • Gewone vennootschap (tijdelijke vereniging)

20191028_072934.jpg

Contact Opnemen

+32 4 232 20 55

E-mail

Ons adres (Luik)

bottom of page