top of page
DSC_1408.JPG

Berekening van honoraria

Dankzij de lange ervaring van ons kantoor kunnen wij zeer snel en nauwkeurig het aantal uren berekenen dat nodig is om uw zaak op te volgen.

 

Tijdens de eerste afspraak maken wij een evaluatie van de kosten en honoraria om onaangename verrassingen te voorkomen.

Als het om een erg complexe zaak gaat, delen we dit later schriftelijk mee. Het overzicht bevat de volledige voorwaarden van de tussenkomst, met inbegrip van de wijze van berekening van de kosten en de uurtarieven die worden toegepast naargelang van de urgentie en de moeilijkheidsgraad.

 

Ter indicatie: de uurtarieven variëren tussen 130 en 200 euro. In voorkomend geval zullen eventuele honorariatoeslagen (success fee) worden voorgesteld.

 

Elk dossier wordt slechts in behandeling genomen na ondertekening van de voorwaarden van tussenkomst en eventuele RGPD-documenten en na betaling van het gevraagde voorschot.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Tot slot vermelden we dat elk van de leden van het kantoor gedekt is door een verzekering in eerste rang van € 2.500.000 die via collectieve polis door avocat.be is onderschreven.

 

Een eventuele verzekering in tweede rang kan worden onderschreven indien het dossier een ingewikkelde kwestie en hogere risico's inhoudt.

 

Deontologie

 

Het kantoor is onderworpen aan de in België geldende deontologische regels (Balie van Brussel (Franstalige orde) en van Luik-Hoei). Ze kunnen worden geraadpleegd op de website avocat.be.

bottom of page